Licytacja nieruchomości

UWAGA!

OBWIESZCZENIE ARCHIWALNE
Ta licytacja już się odbyła.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Data i Godzina Licytacji: 
15/01/2014 - 12:30

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-01-2014r. o godz. 12.30 w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 16 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości OLEŚNICA, przy ul. JĘCZMIENNA 9 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00046123/6 należąca do dłużnika - na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

 

Opis nieruchomości :

Działka gruntu nr 116 o pow. 0,850 ha położona w miejscowości Oleśnica ul.Jęczmienna 9. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinny, wolnostojący, parterowym z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia. Budynek zaprojektowany

na rzucie litery "L". Parter : pokój dzienny z aneksem kuchennym, kotłownia z pomieszczeniem z wejściem z aneksu, łazienka z WC, 2 pokoje ( w tym jeden z garderobą ) przedpokój. Poddasze: 3 pokoje , przedpokój, łazienka , schowek-garderoba.

Łączna powierzchnia zabudowy - 150,60 m2, powierzchnia użytkowa 129,10 m2 . Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, wentylację grawitacyjną i centralne ogrzewanie etażowe - piec na opał stały , grzejniki panelowe , w łazience rurowe, w salonie ogrzewanie kominkowe. Na działce za budynkiem znajduje się budynek garażowy, jednostanowiskowy, z pomieszczeniem gospodarczym. Działka całkowicie ogrodzona . Dla działki brak ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego. W/g studium działka znajduje się na obszarze oznaczony symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 707.186,00 zł , zaś cena wywoławcza w drugiej licytacji wynosi 2/3 oszacowania tj. kwotę: 471.457,33 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokosci 1/10 sumy oszacowania

w kwocie 70.718,60 zł

Rekojmia powinna byc zlozona w gotówce albo w ksiazeczce oszczednosciowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie wlasciciela ksiazeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu

o utracie rekojmi.

Rekojmie mozna uiscic takze na konto komornika w banku : ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265

 

Rękojmię należy uiścić najpóżniej na dzień przed licytacją ,po w/w terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie moga uczestniczyc osoby, które moga nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily oraz osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 08-01-2014r. o godz. 9.00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należących po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul. Kilińskiego 2/lok.3-5 , 56-400 Oleśnica Śląska tel/fax 71 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 677/08