śląskie

Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia
na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc
że w dniu 2015-02-26 o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7
odbędzie się:

Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 2015-03-10 o godz. 08:45
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja ruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemienna 7 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.02.2015r.  o godz. 10.00
na parkingu pod adresem: 41-408 Mysłowice ul.Pocztowa 14.
odbędzie się licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Subskrybuj RSS - śląskie